Planlagt repertoar for neste kurs

Repertoar

2021: (Med forbehold om endringer, og forkortning)

Beethoven: 4. sats fra symfoni nr. 5

*

Respighi: Pini di Roma

*

Sibelius: En Saga

*

Mahler:

*

Wagner: Overture fra Tristan og Isolde

*

Dvorak: 

*

Khatjaturian: Onedin 

*

Stravinskij: Fra "Ildfuglen"

*

Tveitt: 4. suite fra "hundrad hardingtonar"

*

Groven: Hjalarljod

*

(Evt. solistverk)