top of page

Økonomisk støtte til kursdeltagelse kan søkes ved behov;
Gå til
Søk støtte til sommermusikkskole fra Orkester for alle – orkester.no

Du må registrere deg her som søker på kurset (Meld deg på) men betaler ikke direkte på Kråkstadkursets sider.

bottom of page